Mikro lub nano nakłucia dekolt

Cena zabiegu: 430zł
  Czas zabiegu: 45min