Mikro lub nano nakłucia szyja

Cena zabiegu: 430zł
  Czas zabiegu: 45min

test