Uzupełnienie rzęs 2-4:1 do 50%

Cena zabiegu: 170zł
  Czas zabiegu: 120min

Zabieg uzupełnienia ubytków w aplikacji rzęs objętościowych metodą 2-4:1 w przypadku gdy ubytek jest nie większy niż połowa wyjściowej ilości rzęs w dniu aplikacji. Jest to istotne z uwagi na fakt możliwego wydłużenia usługi i innej ceny w przypadku gdy ubytek jest większy niż 50%.