fbpx

Regulamin Bonzai Spa beauty&more

 1. Godziny otwarcia salonu Bonzai SPA beauty&more: od poniedziałku do piątku: 10:00-21:00, sobota: 9:00-15:00.
 2. Zakup usług w Bonzai SPA beauty&more jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez SPA oraz ,że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 3. Jeżeli klient posiada jakieś przeciwwskazania zdrowotne do wykonania pewnych zabiegów tj. choroba, bycie w trakcje leczenia, niedawno odbyty zabieg medyczny, jest zobowiązany poinformować o tym personel Bonzai SPA beauty&more.
 4. Na teren Bonzai SPA beauty&more nie będą wpuszczane osoby będące pod wpływem alkoholu i narkotyków oraz innych środków odurzających, a także osoby zachowujące się agresywnie i niestosownie do miejsca.
 5. Pracownicy Bonzai SPA beauty&more zastrzegają sobie prawo do przerwania wykonywania zabiegu, jeśli spotkają się z zachowaniem Klienta nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje, w takiej sytuacji pobierana jest pełna opłata za zabieg.
 6. Pobyt na terenie Bonzai SPA bauty&more służy wypoczynkowi, dlatego każdy Klient zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie i nie zakłócać spokoju innym. W związku z tym na terenie SPA obowiązuje wyciszenie telefonów komórkowych.
 7. Na terenie Bonzai SPA beauty&more zakazane jest:
  • palenie papierosów i zażywanie środków odurzających
  • wprowadzanie psów i innych zwierząt
  • wprowadzanie rowerów
 8. Za usługi świadczone na terenie Bonzai SPA beauty&more płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na wskazane konto. W przypadku płatności przelewem, prosimy o dostarczenie dowodu wpłaty w dniu zabiegu lub przesłanie potwierdzenia przelewu na kontakt@bonzai-spa.pl w tytule umieszczając imię nazwisko i datę rezerwacji.
 9. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować na adres: katarzyna.jarzynska@bonzai-spa.pl
 10. W przypadku gdy Klient 2-krotnie nie stawi się na umówioną wizytę, nie odwołując jej pomimo jej wcześniejszego potwierdzenia, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie przedpłaty, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie.
 11. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Bonzai SPA beauty&more są zobowiązane przestrzegać niniejszy regulamin i stosować się do sugestii pracowników Bonzai SPA beauty&more.